Konferenser och kongresser

Happy Meetings genomför idag 10-12 möten, konferenser och kongresser årligen. Dessa möten samlar mellan 100 – 4.000 deltagare.


Vi älskar alla former av möten och här kan du se några av våra genomförda projekt och vad som ligger framför oss.

Arrangemang under 2019/2020/2021

Stadsnätsföreningens Årskonferens, mars 2021, digitalt

Vårmöte SSDV, maj 2021, digitalt

Stadsnätsföreningens Höstforum x 3, okt, nov och dec 2021

Stadsnätschefskonferens, Stadsnätsföreningen, jan 2020

Folk & Kultur, Kulturlyftet, Eskilstuna, feb 2020

Vårmöte SSDV, maj 2020, digitalt

Stadsnätsföreningens Årskonferens, sept 2020, digitalt

Stadsnätschefskonferens, Stadsnätsföreningen, jan 2019

Folk & Kultur, Kulturlyftet, Eskilstuna, feb 2019

Stadsnätsföreningens Årskonferens, Göteborg, mars 2019

Mat, Klimat, Miljö, Region Västmanland, april 2019

Ledarforum, Region Västmanland, april 2019

Remisskonferens, Fyra Mälarstäder, maj 2019

Blodomloppet-event, Region Västmanland aug 2019

Digimeet2019 – MITC, sep 2019

Ledarforum, Region Västmanland, okt 2019

Stadsnätsföreningens Bredbandsbåten okt 2019

Förtjänsttecken, Landstinget Sörmland, nov 2019

Roadshow, Stadsnätsföreningen, nov 2019

“MIA FORSLÖF OCH HENNES KOLLEGOR HAR UNDER 15 ÅR HJÄLPT STADSNÄTSFÖRENINGEN ATT ARRANGERA KONFERENSER, BÅDE VÅR OCH HÖST. VARJE KONFERENS SAMLAR IDAG 600-800 DELTAGARE, VILKET STÄLLER TUFFA KRAV PÅ LOGISTIK OCH GENOMFÖRANDE.


FÖRENINGEN UPPLEVER HAPPY MEETINGS SOM EN PROFFESIONELL PARTNER. FÖRUTOM ATT VISA PÅ ETT STARKT ENGAGEMANG FÖR UPPDRAGEN SÅ LEVERERAR DE EN HÖG KVALITÉ. DE ÄR ALLTID LYHÖRDAA FÖR ATT SKRUVA OCH ÄNDRA PÅ DETALJER NÄR VI HITTAR MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR ELLER FÖRÄNDRINGAR SOM VI VILL GENOMFÖRA.”

Ett axplock av genomförda arrangemang

Stadsnätsföreningens Årskonferens, mars 2021, digitalt

Stadsnätsföreningens båda årliga kongresser samtliga år 2007-2020

Folk & Kultur, Kulturlyftet, Eskilstuna, 2019-2020

Förtjänsttecken, Landstinget Sörmland, nov 2018

4 Mälarstäder – Framtidens livsstilar – mars, april och maj 2018 i Västerås och Eskilstuna

Två remisser – en dag, Landstinget Sörmland och Regionförbundet jan 2018

SSDVs Vårmöte 2013-2018

Regionförbundets konferens Kompetensforum nov 2017-2018

Regionförbundets konferens Tillväxtfaktor Integration okt 2017

LUFT 2017, Eskilstuna, sep 2017

SSDVs Vårmöte Uppsala, maj 2016

Näringslivsdagen Eskilstuna, okt 2015 och 2016

Nationella CEPS-mötet, sep-okt 2015

Svenska Demensdagarna, Karlstad, maj 2013-2015

Regionförbundet Sörmlands EU-utbildningsdagar 2015

Vårmöte i Klinisk Patologi i Eskilstuna, sept 2014

Stadsnätsföreningen i Almedalen 2014

Det goda livet, Västerås Stad, jan 2014

Maritim Mötesplats Almedalen 2012-2014

Precis som i den fysiska världen går det bra att arbeta med förbokade möten i montrarna för att maximera nyttan och effektiviteten både för utställare och deltagare.
Plattformen är utvecklad för att husera både sändning av allt livesänt och inspelat material, utställare som visar sina tjänster och produkter och har allt nätverkande som en fysisk konferens kan erbjuda.
Vi kan lotsa dig genom djungeln av olika varianter av digitala mötesverktyg, oavsett om du har en stor eller liten budget, är rutinerad eller nybörjare.

Vill du även ha en utställning eller mässa i virtuellt format så ordnar vi det med? Vi samarbetar med leverantörer av digitala mässplattformar där utställarna skapar sina egna montrar och fyller dem med innehåll. Deltagarna kan ta del av text-, bild- och videomaterial och via chatt och videosamtal interagera med utställarna.

Vill du arrangera ett möte eller konferens digitalt? Vill ni samla talarna på en och samma plats, eller ska vissa presentera på distans? Kommer alla deltagare att ansluta digitalt, eller kommer vissa att vara på plats fysiskt medan andra är med på länk? Virtuella möten ger många spännande möjligheter men ställer oss också inför helt nya frågeställningar. Låt oss hjälpa dig i planeringen och genomförandet av ert nästa digitala möte, oavsett om det handlar om livepresentationer eller förinspelat material. Oavsett om det handlar om en ren föreläsning eller en interaktiv session där deltagarna bidrar och interagerar med varandra.

Vill ni ha förslag på upplägg, kontakta oss!