Behandling av dina personuppgifter


Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter.


Vi utför all behandling av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR och är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter när du anmäler dig till ett möte, en utbildning eller konferens hos oss.


Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss via telefon 0708-22 96 40.


Uppgifter som behandlas i samband med bokning och resa
När du anmäler eller beställer en tjänst av oss exempelvis ett möte, en resa, en utbildning eller konferens behandlar vi personuppgifter för att kunna genomföra din bokning.


De uppgifter vi behandlar är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), i förekommande fall födelsedatum och eventuella allergier.


För att kunna ge dig ett så bra tillmötesgående som möjligt behandlar vi även andra uppgifter kopplade till anmälan, exempelvis vilken konferens det gäller samt olika aktiviteter och måltider. 


När du anmält dig till ett möte, en resa, en utbildning eller konferens hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om aktiviteten. Vi använder oss främst av e-post och SMS. Om det vid anmälan eller bokningen är en person som lämnar uppgifter om flera personer, säkerställer vi genom bekräftelsen att varje anmäld deltagare får information om behandling av dennes personuppgifter. 


Vi använder även lämnade uppgifter för annan administration, såsom fakturering och bokföring.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter


Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra din beställning d.v.s. med avtalet som rättslig grund för att leverera det som du önskat. Vi behandlar övriga uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser, exempelvis till följd av bokföringslagen. 


Dina lämnade uppgifter vid en beställning kommer enbart lämnas till de leverantörer vi samarbetar med, exempelvis resebolag, konferensanläggningar, hotell och leverantören av den specifika aktiviteten. Utöver de uppgifter som specifikt behövs när en resa sker utanför EU och EES, kommer inte dina personuppgifter att överlämnas till tredjeland.  


Hur länge sparas personuppgifterna
Vi sparar uppgifterna vi samlar in i vår kunddatabas och vårt bokningssystem. Personuppgifterna sparas i 2 år om du inte samtyckt till att vi sparar dina uppgifter längre. 


Dina rättigheter 
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar, kontakta oss på mia@eventool.se så får du ett registerutdrag.
Om det är möjligt att ordna har du även rätt att erhålla uppgifter som du själv lämnat i överförbar form så att du direkt kan använda dessa hos någon annan.
Du har rätt att få dina uppgifter kompletterade och rättade. Du har även rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen begränsas. Detta förutsätter att vi alltjämt kan fortsätta behandla dina uppgifter för att fullgöra avtalet med dig eller annan rättslig förpliktelse.
Om vår behandling sker med stöd av samtycke så kan du närhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. 
Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25 maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.


Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!